Et lite tankekors! – Om våre funksjonærer!

Dette er tid og engasjement som nedlegges for at nettopp DU skal få drive din aktivitet, trene og konkurrere!

Slik situasjonen har utviklet seg de siste sesongene har det blitt veldig tøft.
Mange får så mye negativ kritikk; ja rett og slett masse drittkjeft!
På grunn av dette blir det vanskeligere og vanskeligere å finne/få med funksjonærer som vil stille opp og jobbe FRIVILLIG på våre aktiviteter; treninger og konkurranser.

Da er spørsmålet; HVEM skal gjøre disse jobbene når alle har gått lei?

Nå er det vel på tide å slå ring om og ta vare på dem som fremdeles synes dette er gøy!

Respekter disse frivillige menneskene, som faktisk gir så mye av sin tid og kunnskap,
– respekter deres kompetanse!

Om man ikke liker en avgjørelse,
så leverer man en protest.
Hvis man velger å ikke protestere,
så har man akseptert avgjørelsen!

Vi avgjør konkurransen på plass!
Ikke på sosiale medier etterpå!.
Tenk på at FAIR RACE faktisk også gjelder der.

Vi må NÅ alle hjelpe hverandre å få tilbake gleden og tryggheten
hos våre funksjonærer, innen de alle går lei og gir seg.

Uten våre eminente funksjonærer blir det ikke noe aktivitet for DEG!