Endurotreningen på Haslemoen stengt på grunn av elgjakt!

Vi kommer tilbake med informasjon så snart vi kan kjøre vanlig trening på lørdagene.

Informasjon / spørsmål kan rettes til;
Marianne Åslund BRANDETT
Tlf: 62 42 18 40 / 906 50 375
E-post: marianne@solormcklubb.no
eller
Odd Ingar BRANDETT
Tlf: 950 66 140