Enduro- og MX-trening på Haslemoen torsdag 2. juni!

Enduro- og MX-trening på Haslemoen torsdag 2. juni!

Solør MCK holder åpent for trening i enduro og motocross på Haslemoen torsdag 2. juni mellom kl 17.00 og 21.00.
Enduro kjøres i den korte sløyfa rundt crossanlegget, ca 3 – 4 km.

Innsjekk og depot på vanlig sted på motocrossbanen.

HJERTELIG VELKOMMEN!

Nærmere informasjon om motocrossbanen på Haslemoen får du ved å kontakte med:
Marianne Åslund BRANDETT
Tlf: 62 42 18 40 / 906 50 375
E-post: marianne@solormcklubb.no
eller
Odd Ingar BRANDETT
Tlf: 950 66 140
E-post: kobrandett@hotmail.com