Endringer i Nasjonal og C klasse for 2013!

Endringer i Nasjonal og C klasse for 2013!

Gruppen som har sett på utfordringene i klassene, samt tilbakemeldinger fra arrangører/utøvere mm, har kommet frem til.

NASJONAL:
Nasjonal 600 kjører kval og trening sammen med Rookie 600. Nasjonal 1000 kjører kval og trening sammen med Rookie 1000.
Nasjonal vil kjøre 1 løp, på ACR kjører de 2 løp da det er rom for mer i tidskjemaet. Kjører og 2 løp på Classic i tillegg på Våler. (De vil da få 7 løp i 2013.)
Det er fritt for de som kjører Nasjonal å melde seg på og kjøre i de respektive Rookie klassene.
A-førere kan kjøre Nasjonal så lenge de ikke har tatt poeng i NM de siste 3 sesongene.
Deltar man eller har deltatt i NM kan man ikke starte i Nasjonal inneværende sesong.
De som har rykket opp fra B året før får ikke starte i Nasjonal.
Det vil fra 2013 bli gitt «opprykks» poeng i Nasjonal og opprykk deretter på vurdering.
Gjøres ikke noe med årsgrenser på sykler, fortsatt 6 år.

C-KLASSEN:
Vil bli kjørt på alle runder.
Det vil bli kjørt 1 kval og to korte løp.
Det vil være mulig for førere i C-klassen å melde seg på og delta i Nasjonal løpet. De vil stille opp bakerst etter rekkefølgen i egen kval.
Det er især 3 grunner for at en måtte se på endringer…

REKRUTTERING – Det bør fokuseres sterkere på å rekruttering av nye deltakere til Roadracingsporten. En ting er å fokusere på de unge rekruttene. En annen dimensjon er å rekruttere mer voksne utøvere. Man ønsker å kanalisere flere av deltakerne gjennom C og Rookie klassene og heller la Nasjonal være en Cup på siden av som kan benyttes for å få litt ekstra kjøring og moro som den opprinnelig Var planlagt. Volumet skal opp i C-klassen og man ønsker samtidig at Nasjonal skal beholde den populariteten som den i dag har.

SIKKERHET- For store hastighetsforskjeller. Til tider 120% eller mer. Så hvem skal en skrelle bort. De raskeste eller de tregeste. Eller ingen. Det gjøres en balanse der 2013 blir et overgangsår og 2014 vil gi det ønskede resultat. Altså en ser på små justeringer som i praksis på sikt vil ta av toppene og fjerne den absolutte bunnen.

TILGJENGELIG KJØRETID – Dagens deltakelse i klassen Nasjonal er kjempeflott. Men samtidig så er den blitt litt misvisende til tider da det etter hvert er blitt en meget stor prosentandel som kjører i klassen Nasjonal i tillegg til Rekrutteringsklassene. Dette er ikke noe problem i seg selv men det er da unødvendig å arrangere egne treningstider, kvaler og warmup for denne klassen da det er meget få deltakere som ikke har et slikt tilbud gjennom sine rekrutteringsklasser. En så derfor om man kan frigjøre tid ved å la Nasjonal trene og kvale sammen med sine respektive rekrutteringsklasser. Dette vil frigi mer kjøretid til f.eks NM klasser og C-klassen. Tilgjengelig kjøretid er kun relevant på NM rundene på Karlskoga, Vålerbanen og Rudskogen.

Hentet fra www.motorsportfundet.no
http://www.motorsportforbundet.no/portal/page/portal/motorsport/grener/roadracing/nyhet?element_id=15144590&displaypage=TRUE


MERK!
SMCK vil med bakgrunn i innspill som allerede er mottatt fra førere i egen klubb, samt at klubben åpner for ytterligere innspill fra egne utøvere frem mot arrangørkonferansen vurdere ovennevnte, og fremme saken til NMF.
Klubben oppfordrer egne utøvere til å komme med innspill NÅ, og ikke komme etter at eventuelle endringer er gjort.

SMCK oppfordrer utøvere til IKKE å selge sykler og utstyr før vi er kommet til veis ende i denne saken.