Endring i bakgrunnsfarge for MX 85 og MX Damer!

Endring i bakgrunnsfarge for MX 85 og MX Damer!

Motorsportkonferansen (MSK) i Tønsberg er avsluttet. Det ble jobbet med mange saker og tema. En sak som vi ønsker å informere om nå så raskt som mulig.
NMF ønsker å tilpasse bakgrunnsfargene slik at det er mest mulig likt de internasjonale reglene. Det betyr at bakgrunnsfargen for følgende klasser endres

– MX 85 skal benytte hvit bakgrunn med sorte tall.
– MX Damer skal benytte blå bakgrunn med hvite tall.


Hentet fra www.nmfsport.no (08.11.2010)