Endelig vedtak om depot på Haslemoen (enduro)!

Solør MC Klubb ble denne gang “hørt” og fikk tildelt et godt område til å etablere oss. Det vil bli noe grunnarbeide da det er litt bløtt i område, men vi skal gyve løs på oppgaven og få til et fint område med det som trengs av bygningsmasse og parkering.

Dette vil selvfølgelig ta noe tid så inntil videre vil vi være å finne ved flystripa som tidligere.

Våler kommune har også forpliktet seg å etablere ny vei inn til område slik at man slipper å passere mellom depot og bane, både for enduro og cross.

Med å få depotet vårt tilbake i SM1/SM4, vil vi være friere til å lage sløyfer, ekstrempartier og gode barnebaner. Vi vil også få igang igjen RC buggybanen.
Alt dette ser vi veldig frem til.