Enda mer VIKTIG informasjon om NM Cross Country Enduro!

Enda mer VIKTIG informasjon om NM Cross Country Enduro!

1. Det er fritt dekkvalg, men det må ikke være piggdekk.

2. Utøveren kan kun få hjelp til å fylle opp bensin, olje, vann og andre flytende vesker.

3. Utøveren må skru selv, men kan motta verktøy dekk osv.Dette gjelder på alle serviceområder.

4. Briller, klær, hansker, mat og drikke kan utøveren motta der han/hun ikke er i vegen eller til fare for andre utøvere eller funksjonærer. Men dette må ikke gjøres der det er rundetidtagning/rundetelling eller der de klipper kort.

5. Løpet skal startes med avslått motor på den tiden som står på klippe/tidskortet.

6. Det starter 1-2 kjørere på hele minutter.

7. Utøveren starter på signal fra Rampe med avslått motor, men kan varme opp sykkelen siste 5 min før start på anvist plass og bare der.

8. For sen start, se reglement.

9. Kjørere som kjører ut av banen inn i eks. parkeringsdepotet eller andre plasser blir disket.

10. Utøverne kan tidligst ta ut sykkelen 15 min. før start i Parc Ferme.

11. Utøveren må selv sørge for at det blir skrevet ned tiden de kommer inn i Parc Ferme og prefinish.

12. Les reglene som gjelder for Parc Ferme i ettappereglementet.

13. Løpets varighet er runder som er beregnet til 3 timer og 15 min + 45 min. i respettid.Det vil si at kjøreren må kjøre inn i Prefinish innen 4 timer for å ikke bli disket.Dette må også gjøres om utøveren ikke har klart de antall runder som er bestemt.

14. 1 prikk er 60 sekunder.

15. Det er 1 prikk for hvert minutt utøveren kommer for sent til start og for hvert minutt de kommer for sent til Parc Ferme.

16. Utøveren har bare 15 min på seg til å skru osv. i Prefinish før de må være registrert i Parce Ferme for ikke å få prikker. Eks. 5min. for sendt så blir det 5 prikker (300 sekunder) i tidsstraff.

17. Alle får tildelt et klippekort/tidskort som alle kjørere skal /må holde styr på selv under hele løpet.

18. På klippekortet står det når utøveren skal starte.

19. Alle utøvere må klippe kortet for hver rundepassering uten unntak eller så mister utøveren runden sin.

20. Mister utøveren kortet så skal han/hun få nytt kort, men kjøreren må selv holde rede på antall runder.(Kan få hjelp av eks. en medhjelper osv.)

21. Alle utøvere bør regne ut selv når de senest skal være i Prefinish.

22. Er det noe som er uklart med reglement eller lign., så ta kontakt med Per Ivar Lier eller Sjanken.


Lykke til med NM.