Én milliard hvert år til idrettsanlegg over statsbudsjettet!

Pressemelding fra Norges idrettsforbund 29. oktober 2014:

– NIF går nå i bresjen for tidenes løft for å få bygget flere idrettsanlegg over hele landet. Etterslepet må bort i løpet av kort tid. Vi merker oss med stor glede at en rekke politikere lokalt, regionalt og nasjonalt under OL/PL 2022-prosessen påpekte nettopp dette behovet. Vi tar derfor det politiske Norge på alvor og utfordrer dem til å prioritere tidenes idrettsanleggsløft for å styrke arbeidet for å skape et mer aktivt og helsefrembringende Norge, sier Idrettspresident Børre Rognlien.

Norsk idrett på lokalt, fylkeskommunalt og sentralt nivå vil nå mobilisere kraftfullt inn mot neste års statsbudsjett, og anleggsløftet vil bli en sentral kampsak for norsk idrett i forbindelse med neste års kommune- og fylkestingsvalg.

– Vi har en klar forventning til at våre politikere nå står ved de lovnader som kom til uttrykk under OL/PL 2022-prosessen. Anleggsløftet skal komme hele landet til gode, og må tilleggsfinansieres over statsbudsjettet – utover de ordinære spillemidlene. Idrettsbevegelsen skal være en aktiv og positiv bidragsyter i det som skal bli et historisk anleggsløft i alle landets fylker, avslutter Rognlien.

Se idrettspresident Børre Rognlien informere om vedtaket i Åpen time: http://www.idrett.no/nyheter/Sider/Se-apen-time-direkte-_okto2014.aspx