En GLEDENS dag for Solør MCK!

Dette er en gledens dag for klubben, motorsporten i NMF og alle oss som i to og et halvt år har kjempet for dette.
Det har vært en lang og tung prosess, hvor vi tidvis har vært motløse, men vi har aldri gitt opp til tross for byråkrati og trenering.

Solør MCK er ikke det aller første idrettslaget i Norge som er sertifisert, men vi er blant de 3 – 5 første, og vi er i hvert fall det første motorsportidrettslaget, og det er vi stolte av.

Nå kan vi endelig få lov til å bruke NMFs GRØNNE logo, og miljøfyrtårnets logo.

SMCK vil komme tilbake med et større arrangement med overrekkelse av endelige sertifikat og litt festivitas rundt denne for motorsporten STORE dag.

Den som ALDRI gir opp og som venter på noe godt venter ALDRI forgjeves!
GRATULERER til oss alle sammen i SMCK!