UTSATT – DesemberKåsan Enduro – lørdag 2. Desember 2023 – UTSATT

Breddeløp enduro med SPESIAL (barneklassen) og forenklet ETAPPE (øvrige klasser) – Haslemoen Enduropark – lørdag 2. desember 2023

LØPETS STATUS: Åpent BREDDELØP

LØPETS TYPE: Forenklet etappeløp iht. Reglement etappe. En dags arrangement i 2 deler. Del 1 i dagslys + del 2 i mørke (ettermiddag/kveld) hvor resultatet avgjøres på sammenlagt høyest poengsum. (pkt. 20 i sr enduro).

GENERELT / KLASSEINNDELING:     

– 30 minutters løp (enduro spesial) for Gjesteklasse BARN

– Ungdom 13 – 16 ÅR + Klasse Jenter 13 – 16 ÅR (Etappe)

– Klasse Rekrutt C (Etappe)

– Klasse Damer (Etappe)

– Klasse Elektrisk MC (Etappe)

– Klasse Bredde 14 – 29 år, Bredde 30 – 39 år, Bredde 40 – 49 år, Bredde 50 – 59 og Bredde 60 – 69 (Etappe)

STARTAVGIFT:                           

– Barneklasse: KR 100,-                   

– Ungdom 13 – 16 år og Jenter 13 – 16 år: KR 200,-

– Rekruttklasse C og Elektrisk: KR 400,-

– Øvrige klasser (damer + breddeklassene): KR 600,-

 NB! IKKE etteranmeldingsgebyr!

MERK! Startavgiften innbetales direkte til Solør MCK på kontonummer – 1913.10.28582, INNEN TORSDAG 30. November 2023, kl 23:59.


Komplett INVITASJON på denne linken; 1 – Invitasjon Breddeløp Etappe – DesemberKåsan 2023

TILLEGGSREGLER på denne linken; 2 – Tilleggsregler Breddeløp enduro – DesemberKåsan 2023

TIDSSKJEMA på denne linken; 3 – Tidsskjema Breddeløp enduro – DesemberKåsan 2023


Tipper du? Da kan du støtte oss uten at det koster deg ett øre.
LINK: Vil du gi din grasrotstøtte til SOLØR MOTORCYKKELKLUBB?
Dette vil da komme deg som utøver tilgode, siden dette sikrer driften, og holder medlemskontigent og startkontigenter nede!