Dagens gladmelding ang lisenspriser!

Om dere ikke allerede har hørt det, så blir det INGEN økning i lisensprisene for 2017!
Det samme gjelder klubbkontingenter og andre avgifter også.