Borg MCK beste poengplukker i norsk roadracing 2010!

Etter åtte år på toppen ble Solør MCK i 2010 skjøvet ned på 2. plass totalt poengmessig alle grener i roadracing.
I sesongene fra og med 2003 til og med 2007 var SMCK suverent beste poengplukker alle roadracinggrener, men både i 2008 og 2009 har Borg MCK vært helt i ryggen, og i 2010 tok de altså steget forbi.

Antall førere fra Solør MCK som tok poeng: 40 (31) førere i moderne + 15 (13) førere i Classic!
Etter flere år med nedgang i antall deltakere/poengplukkere snudde Solør MCK trenden i 2009 og 2010, og har hatt en økning i 2010 på 11 deltakere/poengplukkere totalt.

Borg MCK oppnådde totalt 3 211 poeng (2 624) med sine 87 førere (66), mens Solør MCK oppnådde 3 046 poeng (2 721) med sine 55 førere (44).

Dette er altså poeng fra NM-, NC-, Åpen og Classicklassene. Denne gangen ble Solør MCK slått av Borg MCK med 165 poeng.
Classic Racing Club kom på 3. plass med sine 764 poeng (558) på 17 førere (18).

Tallene i parentes er fra 2009-sesongen.


DELTAKELSEN I NM, NC og ÅPEN KLASSE
Totalt har det deltatt 235 førere fra 25 norske klubber pluss 84 utenlandske førere (fra Danmark, Finland, Sverige og Estland).

Det som er bekymringsverdig er at det har deltatt kun 84 førere i NM-klassene. Av disse er det bare 53 norske førere. I tillegg var det da 31 utenlandske førere.

I NC-klassene har det deltatt totalt 120 førere, men bare 70 er norske! Altså 50 utenlandske i tillegg.
Klasse Nasjonal har den absolutt beste norske deltakelsen med totalt 43 norske førere i tillegg til 3 utenlandske.

I Classic er det tilnærmet stillstand. I 2010 har det deltatt 66 norske førere i MC-Avisa Norsk Classic Racing Cup mot 64 i 2009.


Solør MCK GRATULERER Borg MCK med den seieren, og SMCK ser frem til å fortsette den uhøytidelige kampen om å være beste poengplukkende klubb i 2011.