Bli med på idedugnad – ROADRACING 2014-sesongen!

Det er nedsatt en arbeidsgruppe med medlemmer fra klubbens hovedstyre, førere og engasjerte personer som ønsker en utvikling for sporten.
Gruppen trenger innspill og råd, og her kan dere være med å påvirke foran neste sesong / 2014.

1. TRENING ROADRACIN VÅLERBANEN
I 2013, som i 2012, har klubben gått på en skikkelig økonomisk smell på treningsinntekter, og da spesielt på de vanlige mandagstreningene. Statistikken siden 2009 viser en svært stor nedgang til tross for økningen i medlemstall og lisensierte utøvere i roadracing. Statistikk nedenfor
– 2009 – 8 vanlige mandagstreninger – gjennomsnitt 47 deltakere pr. trening
– 2010 – 11 vanlige mandagstreninger – gjennomsnitt 39 deltakere pr. trening
– 2011 – 8 vanlige mandagstreninger – gjennomsnitt 56 deltakere pr. trening
– 2012 – 8 vanlige mandagstreninger – gjennomsnitt 34 deltakere pr. trening
– 2013 – 7 vanlige mandagstreninger – gjennomsnitt 27 deltakere pr. trening (siste treningen avlyst)

Totalt for treningsaktivitene (inkludert treningsleiren i april, heldagstreninger forut for arrangement, samt alle vanlige mandagstreninger) er deltakelsen for nedadgående.
Prisene har faktisk ikke blitt endret siden 2009! Det er akkurat de samme treningsprisene; senior (SMCK-medlem) KR 450,-, senior (ikke medlem) KR 500,- junior (SMCK-medlem) KR 250,- og junior (ikke medlem) KR 250,- (kr 300 i 2013).

HVA er årsaken til nedgangen?
HVA kan vi gjøre annerledes for å snu dette til noe positivt og få en oppgang?


2. KONKURRANSEREGLENE FOR ROADRACING 2014
Sesongen 2012 var faktisk ganske brukbar med tanke på deltakelsen i stort sett alle klasser (unntaket var juniorklassen). Det var spesielt store startfelt i klassene Nasjonal 600 og 1000.

I 2013 har det i enkelte klasser vært oppgang i startfeltene, mens spesielt klasse Nasjonal 600 og 1000 har hatt en drastisk tilbakegang. Forklaringen til dette kjenner vi veldig godt til, og flere førere har tatt til orde for å gå tilbake til opplegget vi hadde i 2012. Dette vil garantert få flere til å delta i både Rookie 600 og Nasjonal 600 og det samme i Rookie 1000 og Nasjonal 1000. Dette har flere førere signalisert. I 2013 har det rett og slett vært altfor dyre startavgifter i og med dobbelt startavgift i stedet for kr 700,- for tilleggsklasse slik det var i 2012.
Det blir stor forskjell på kr 5 400,- for to klasser i 2013 (eks. Rookie 600 for kr 3 200,- + Nasjonal 600 for kr 2 200,-) og kr 3 800,- i 2012(Rookie 600 for kr 3 100,- + Nasjonal 600 for kr 700,-).
For fire løpshelger er dette kr 6 400,- ekstra i startavgift! Dette er masse dekk for de førerne som driver denne aktiviteten på tilnærmet husholdningsbudsjett.

Har mottatt et meget konstruktivt utkast / forslag fra en av klubbens svært entusiastiske Rookie / Nasjonalfører. Dette var et kjempegodt forslag som arbeidsgruppa vil ta med seg inn i det videre arbeidet frem mot NMFs Motorsportkonferanse (MSK) som avholdes 16. – 17. november. I dette fora vil det bli oppsummert fra siste sesong og man vil diskutere utfordringer foran 2014-sesongen. Dette gjelder for øvrig alle grener.

Frist for innsendelse av saker til MSK er 16. oktober, så nå er det opp til dere å komme med innspill.

Som nevnt i innledningen trenger arbeidsgruppen innspill til saker som skal tas opp på MSK, samt konstruktive innspill for å få økt treningsfremmøtet i 2014.

Kontaktperson er sekretæren på 990 42 580 eller e-post roy@solormcklubb.no

Bli med og løft norsk motorsport videre!


Styret Solør MCK