Besøk i Bratt’n aktivitetspark i Bodø!

Besøk i Bratt’n aktivitetspark i Bodø!


Onsdag og torsdag i forrige uke fikk Bratten aktivitetspark besøk av en delegasjon fra Våler i Solør. Kommunen er blant annet kjent for det nasjonale trafikksikkerhetssentret (NAF Trafikksikkerhets senter) og en meget driftig motorsportklubb.

Med i delegasjonen var presidenten i Norges Motorsportforbund, Roy Øwre, nestleder i Solør MC-Klubb Marianne Å. Brandett, representant for NAF Trafikksikkerhetssenter Tor Guttormsen og varaordfører i Våler kommune, Gunn Marit Nilsen.
Bakgrunnen for besøket var et ønske om å bli mer kjent med de tilbudene og erfaringene innenfor trafikksikkerhet som Bratten aktivitetspark har.

Gjestene fikk en grundig gjennomgang av Bodø kommunes og Bratt’n satsing på oppvekst og trafikksikkerhet; presentert av ansatte i Bratten og kultursjef Arne Vinje.
I tillegg besøkte delegasjonen også Kriminalomsorgskontoret, og ble orientert om både program mot ruspåvirket kjøring og fartsprogram; to alternative straffereaksjoner som er godt innarbeidet i deres virksomhet.

Selv om det er store forskjeller i både anlegg og satsing, har de to miljøene så mye felles at dette vil være starten på et faglig samarbeid om trafikksikkerhet, forebygging og motorsport. Det er allerede bestemt en gjenvisitt fra Bodø utpå våren.

Nyheten er sakset fra Bodø kommune sine hjemmesider (se link under).
http://www.bodo.kommune.no/index.php?ID=371&lang=nor&displayitem=4199&module=news


Mer informasjon om Bratt`n aktivitetspark her; www.bratten.no