Banegodkjenning Rudskogen!

NMF har imidlertid gitt en midlertidig godkjenning til å gjennomføre helgens NM-runde på banen, under forutsetning av at noen ekstraordinære strakstiltak oppfylles. Dette dreier seg først og fremst om reduksjon av banens bredde på tre utsatte plasser og ekstra sikringstiltak langs banen.

Nå kobles det europeiske motorsykkelforbundet (UEM) inn for å gjøre en nærmere vurdering av de sikkerhetsmessige utfordringer det knytter seg usikkerhet til. Sterke utøverreaksjoner med blant annet underskriftsaksjon har vært en medvirkende årsak til at forbundet går til det skritt å be om assistanse fra UEM. I dag ble det for øvrig også avholdt et åpent allmøte hvor alle sider ved saken ble belyst.

NMF har imidlertid gitt en midlertidig godkjenning til å gjennomføre helgens NM-runde på banen, under forutsetning av at noen ekstraordinære strakstiltak oppfylles. Dette dreier seg først og fremst om reduksjon av banens bredde på tre utsatte plasser og ekstra sikringstiltak langs banen.
I områdene T2, T3 og T9 reduseres banens bredde fra 12 – 9 meter etter nærmere angitte instrukser. Tiltaket skal føre til noe redusert hastighet og redusere risikoen for at utøvere som velter og treffer sikkerhetsgjerdet blir kastet tilbake i kjørefeltet. Sikringen langs banen blir forlenget i noen av feltene.

Det vises for øvrig til at det er foretatt en styrking av sikringen i området hvor det skjedde en ulykke sist helg.

Brudd på pålegget om å holde seg innenfor banereduksjonsmerkingen bestraffes med samme reaksjon som brudd på gulflaggbestemmelsene (20 sek. tidsstraff).

I går kveld ble det opplyst på et utøvermøte at Rudskogen Motorpark v/Harald Huysman har invitert utøverne til å delta i en rådgivende referansegruppe for å bistå i forbindelse med den videre utvikling og fullføring av anlegget.


Roy N. Wetterstad
Generalsekretær
Norges Motorsportforbund