AVLYST treningsleir på Vålerbanen 30. april – 1. mai!

Etter rådslagning med klubbens styre og stevneleder har vi funnet ut at det er uansvarlig å gjennomføre en samling under slike forhold.
I tillegg vil dette gi tilnærmet null treningseffekt.

Solør MCK vil refundere treningsavgiften i sin helhet, og tilbakeføringen vil bli gjennomført gjennom helga og i begynnelsen av neste uke.

Vi håper på bedre vær og nye muligheter på heldagstreningen mandag 9. mai.
Da kjører vi fra kl 09.00 til kl 21.00.
Påmeldingslink her; https://www.solormcklubb.no/vis_pamelding.asp?hvilkenID=130