AVLYST klubbløp mandag 31. mai!

Kun 6 deltakere i juniorklassene til tross for mellom 10 og 15 fører fra klubben vår.

I Enduranceløpet kom det til slutt 14 og et halvt team, altså total 29 påmeldte førere. Dette til tross for aktiv oppfølging og purring til 79 medlemmer/førere senest tirsdag kveld.

Hovedgrunnen til at vi må avlyse er at et slikt arrangement ikke går rundt økonomisk med så få deltakere da det kreves ekstra på sanitet (legebemanning) og flere flaggposter, samt vakter i banedepot og plukkeposter ute på banen.
Som tidligere nevnt var det er minimumskrav om 20 team og seks juniorførere for at dette skulle gå.

I stedet for løp blir det da vanlig mandagstrening etter vanlig program.


GJENNOMFØRING AV TRENINGEN

Som alle øvrige treninger vil det bli kjørt etter et eget tidsskjema. Juniorgruppa vil kjøre helt alene uten andre deltakere. Gatesykler, mosjonister, de med rekrutteringslisenser og introduksjonslisenser vil også kjøre eget pass. A-førere og B-førere vil kjøre egne pass som tidligere.

Oppsett / tidsskjema for treningene blir som følger:

Innsjekk i KAFETERIA. Starter kl 16:00. Vennligst ha alle dokumenter (lisens og medlemskort) med for å gjøre innsjekking og betaling så smidig og raskt som mulig.

MERK! Ved første gangs trening på Vålerbanen denne sesongen bes utøverne ha med utfylt NMFs påmeldingsblankett. Dette kan også gjøres ved innsjekk.

TRENINGSPASS 1:
Kl 17:00 – 17:20 – Gruppe 1 – B-førere
Kl 17:20 – 17:40 – Gruppe 2 – Juniorførere
Kl 17:40 – 18:00 – Gruppe 3 – A-førere
Kl 18:00 – 18:20 – Gruppe 4 – C-førere / Mosjonister / Gatesykler

TRENINGSPASS 2:
Kl 18:20 – 18:40 – Gruppe 1 – B-førere
Kl 18:40 – 19:00 – Gruppe 2 – Juniorførere
Kl 19:00 – 19:20 – Gruppe 3 – A-førere
Kl 19:20 – 19:40 – Gruppe 4 – C-førere / Mosjonister / Gatesykler

TRENINGSPASS 3:
Kl 19:40 – 20:00 – Gruppe 1 – B-førere
Kl 20:00 – 20:20 – Gruppe 2 – Juniorførere
Kl 20:20 – 20:40 – Gruppe 3 – A-førere
Kl 20:40 – 20:58 – Gruppe 4 – C-førere / Mosjonister / Gatesykler

MERK!
For at alle førere skal få mest mulig ut av sin treningstid anmoder vi om å møte frem i rett tid til utslipp.
Arrangøren forbeholder seg retten til å justere dersom det oppstår hendelser som skaper forsinkelser.


TRENINGSAVGIFT (som i 2009):
Medlemmer Solør MCK:
• A-, B- og C-førere / mosjonister (over 18 år): KR 450,- pr. kveld
• Junior (13 – 18 år): KR 250,- pr. kveld

IKKE medlemmer Solør MCK:
• A-, B- og C-førere / mosjonister (over 18 år): KR 500,- pr. kveld
• Junior (13 – 18 år): KR 250,- pr. kveld

SESONGKORT TRENING VÅLERBANEN 2010:
Medlemmer Solør MCK:
• A-, B- og C-førere / mosjonister (over 18 år): KR 3 000,-
• Junior (13 – 18 år): KR 1 500,-

IKKE medlemmer Solør MCK:
• A-, B- og C-førere / mosjonister (over 18 år): KR 3 500,-
• Junior (13 – 18 år): KR 1 750,-

Sesongkort betales til Solør MCK, postboks 118, 2436 Våler i Solør
kontonummer 1913.10.28582
– HUSK å merke innbetalingen med navn og sesongkort RR 2010!


Værrapport og informasjon om roadracingaktivitetene på Vålerbanen finner du på www.solormcklubb.no