Åpen enduroløype på Haslemoen lørdag 29. januar!

Innsjekk og depot på vanlig sted ute på flystripa.

Ut fra de rapporter vi har er det perfekte forhold og nypreparert ute i skogen, og vi håper at det ikke blir for kaldt. Kuldegrense er minus 15 grader.

Nærmere informasjon om enduroløypa på Haslemoen får du ved å kontakte med:
Marianne Åslund BRANDETT
Tlf: 62 42 18 40 / 906 50 375
E-post: marianne@solormcklubb.no
eller
Odd Ingar BRANDETT
Tlf: 950 66 140
E-post: kobrandett@hotmail.com