Åpen enduroløype på Haslemoen lørdag 22. og 29. januar!

Innsjekk og depot på vanlig sted ute på flystripa.

Ut fra de rapporter vi har er det ypperlige forhold og nypreparert ute i skogen, og vi håper at det ikke blir for kaldt. Kuldegrense er minus 15 grader.

Nærmere informasjon om enduroløypa på Haslemoen får du ved å kontakte med:
Marianne Åslund BRANDETT
Tlf: 62 42 18 40 / 906 50 375
E-post: marianne@solormcklubb.no
eller
Odd Ingar BRANDETT
Tlf: 950 66 140
E-post: kobrandett@hotmail.com