Åpen enduroløype på Haslemoen lørdag 21. mai!

Åpen enduroløype på Haslemoen lørdag 21. mai!

Solør MCK holder åpent for trening i enduroløypa på Haslemoen lørdag 21. mai mellom kl 11.00 og 17.00.

Innsjekk og depot på vanlig sted ute på flystripa.

Det er ypperlige forhold ute i skogen.

HJERTELIG VELKOMMEN!

Nærmere informasjon om enduroløypa på Haslemoen får du ved å kontakte med:
Marianne Åslund BRANDETT
Tlf: 62 42 18 40 / 906 50 375
E-post: marianne@solormcklubb.no
eller
Odd Ingar BRANDETT
Tlf: 950 66 140
E-post: kobrandett@hotmail.com