Åpen enduroløype på Haslemoen lørdag 19. mars!

Åpen enduroløype på Haslemoen lørdag 19. mars!

Solør MCK fortsetter å holde deler av enduroløypa på Haslemoen oppe, og lørdag 19. mars holder vi åpent for trening mellom kl 11.00 og 15.00.

Innsjekk og depot på vanlig sted ute på flystripa.

Det er nypreparert løype og ypperlige forhold ute i skogen.
Nærmere informasjon om enduroløypa på Haslemoen får du ved å kontakte med:
Marianne Åslund BRANDETT
Tlf: 62 42 18 40 / 906 50 375
E-post: marianne@solormcklubb.no
eller
Odd Ingar BRANDETT
Tlf: 950 66 140
E-post: kobrandett@hotmail.com