Åpen enduroløype på Haslemoen lørdag 19. februar!

Åpen enduroløype på Haslemoen lørdag 19. februar!

Solør MCK fortsetter å arrangere lørdagstreninger i enduroløypa på Haslemoen.

Fredag kveld ble løypa preparert, og klubben stiller med mannskap ute i skogen på Haslemoen lørdag 19. februar.
Vi holder åpent for trening mellom kl 11.00 og 15.00.
Dette vil vi gjøre hver lørdag fremover inntil videre.

Innsjekk og depot på vanlig sted ute på flystripa.

Ut fra de rapporter vi har er det ypperlige forhold ute i skogen, og vi håper at det ikke blir for kaldt. Kuldegrense er minus 15 grader.

Nærmere informasjon om enduroløypa på Haslemoen får du ved å kontakte med:
Marianne Åslund BRANDETT
Tlf: 62 42 18 40 / 906 50 375
E-post: marianne@solormcklubb.no
eller
Odd Ingar BRANDETT
Tlf: 950 66 140
E-post: kobrandett@hotmail.com