Åpen enduroløype på Haslemoen lørdag 12. mars!

Åpen enduroløype på Haslemoen lørdag 12. mars!

Solør MCK fortsetter å holde deler av enduroløypa på Haslemoen oppe, og lørdag 12. mars holder vi åpent for trening mellom kl 11.00 og 15.00.

Innsjekk og depot på vanlig sted ute på flystripa.

Nærmere informasjon om enduroløypa på Haslemoen får du ved å kontakte med:
Marianne Åslund BRANDETT
Tlf: 62 42 18 40 / 906 50 375
E-post: marianne@solormcklubb.no
eller
Odd Ingar BRANDETT
Tlf: 950 66 140
E-post: kobrandett@hotmail.com