ANDRE informasjonen om treningsleiren Vålerbanen 30. april – 1. Mai!

Det er fortsatt et tilsig av påmelding, og betalingen siger også på sakte men sikker, så situasjonen ser ikke så håpløs ut lenger.
Allikevel er det langt lavere påmelding i år, og dette resulterer i at vi også i år slår sammen klassene Rookie 600 og Rookie 1000!

Vi gjentar, slik at ALLE skal være 100 % klar over antallet:
DET ER PLASS TIL 32 FØRERE PR. HEAT/GRUPPE!

Pr. 27. april (kl 12.00) var det totalt 129 deltakere alle grener. Det er 118 påmeldte deltakere i roadracing, 10 deltakere i supermoto og 1 deltaker i mini moto..
Av disse har 76 betalt treningsavgiften, og det er fordelt som følger:

– Gruppe 1 – Junior / To-takt / Nybegynnere: 9 påmeldte førere – 4 har betalt.
Her er det plass til mange flere, men dette er primært for ferske nybegynnere, junior og eventuelt totaktsklassene.

– Gruppe 2 – A-førere: 26 påmeldte førere, hvor 13 har betalt.
Her er det 19 ledige plasser.

– Gruppe 3 (Rookie 600 – 1000): 43 påmeldte førere, hvor 31 så langt har betalt.
1 ledig plass igjen!

– Gruppe 4 – C-førere (mosjonister/classic): 35 påmeldte førere, hvor 23 har betalt.
Her er det 9 ledige plasser.

– Gruppe 5 – MCS – Sidevogn: 5 påmeldte team. Ingen har betalt så langt.

Supermoto har 10 påmeldte deltakere hvor 4 har betalt.

Mini Moto har 1 påmeldt deltaker, hvor 1 har betalt.

Som tidligere nevnt kan det være enkelte deltakere som er feil plassert, samt at det mangler startnummer på en del førere.
Vennligst informer arrangøren om eventuelle endringer og startnummer ved å sende en e-post tilpost@solormcklubb.no eller ring 990 42 580.

Skal du kjøre på Vålerbanen 30. april – 1. mai hadde jeg ikke tatt sjansen på å vente lenger!
Her gjelder ”Først til mølla …”, så det er ingen vits å vente med å betale.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Roy Øwre på mobil 990 42 580 eller på e-post roy@solormcklubb.no

Listen nedenfor er over de deltakerne som har betalte treningsavgiften. Det er IKKE tatt hensyn til når de er påmeldt.

GRUPPE 1 – JUNIOR / TO-TAKT / NYBEGYNNER:
1. 4 – Cathrine M. Christensen (SMCK) – Nybegynner
2. 30 – Susanne Ødegaard (SMCK) – Junior
3. 76 – Stina Ringnes (SMCK) – Junior
4. xx – Emrik Joner (SMCK) – Junior

28 ledige plasser


GRUPPE 2 – A-FØRERE (SST 600 og SB):
1. 8 – Christian Rustberggard (SMCK) – Superbike
2. 10 – Runar Hammer – Superbike
3. 18 – Finn K. Kristiansen (SMCK) – Superbike
4. 30 – Jon T. Ødegaard (SMCK) – Nasjonal 600 – A
5. 32 – Marius Wold Albert – Superstock 600
6. 40 – Tor Henning Molstad (SMCK) – Classic Superbike
7. 46 – Kenneth Friberg – Superstock 600
8. 53 – Oddgeir Estenstad – Superbike
9. 55 – Krister Langeland (SMCK) – Superstock 600
10. 81 – Elizabeth Kobberød – Superbike
11. 88 – Sam Love – Superstock 600
12. 100 – Vidar Moe (SMCK) – Superbike
13. 110 – Bjørn Arnegard (SMCK) – Nasjonal 1000 – A

19 ledige plasser


GRUPPE 3 – B-FØRERE (Rookie 600 – 1000):
1. 6 – Rune Vangen (SMCK) – Classic Superbike
2. 8 – Per H. Nordhagen (SMCK) – Rookie 1000
3. 9 – Steinar Aamodt – Rookie 1000
4. 13 – Marius Sjørengen (SMCK) – Rookie 600
5. 16 – Stein A. Øye – Rookie 600
6. 17 – Erik Joner – Solør MCK – Classic Forgotten Era >251
7. 19 – Guttorm Nyhus (SMCK) – Classic Formula F1
8. 24 – Steffan Tambini – Rookie 600
9. 40 – Bastian N. Sagen (SMCK) – Rookie 1000
10. 43 – Odd Joar Berg – Rookie 600
11. 48 – Knut Nygård (SMCK) – Rookie 1000
12. 51 – Stian Senderud (SMCK) – Rookie 1000
13. 52 – Hans Riksfjord – 250GP
14. 54 – Halvard Uthus – Classic Superbike
15. 58 – Dan A. Nylænder – Rookie 1000
16. 77 – Lars Bjørgo (SMCK) – Nasjonal 1000 – B
17. 85 – Raymond D. Olsen (SMCK) – Rookie 600
18. 117 – Åsmund A. Torjussen – Rookie 1000
19. 141 – Hans A. Hagen – Rookie 600 – NB! KUN lørdag
20. 146 – Christian Brustad – Rookie 600
21. 152 – Odd Arne Skjong – Rookie 600
22. 161 – Ronal Lorentsen – Nasjonal 600 – B
23. 168 – Bendik Fjerdingstad – Rookie 600
24. 169 – Tommy Nordeng (SMCK) – Rookie 1000
25. 177 – Frank Rånes – Classic Superbike
26. 191 – Dag Schanke (SMCK) – Rookie 1000
27. 256 – Lars Martinsen (SMCK) – Rookie 1000
28. 277 – Daniel Thomsen – Rookie 1000
29. 299 – Stig Chr. Bjørndal-Riis – Rookie 600
30. 303 – Bobbo Enger (SMCK) – Rookie 600
31. 666 – Roger Fagerdal – Rookie 1000

1 ledig plass


GRP 4 – MOSJONIST / CLASSIC:
1. 1 – Gisle Kobberød (SMCK) – C/Mosjonist
2. 3 – Brede Halvor Ekren (SMCK) – C/Mosjonist (KUN 1 dag)
3. 4 – Ferdinand Mailand (SMCK) – C
4. 5 – Trond S. Torvik (SMCK) – C/Mosjonist
5. 6 – Thomas M. Melchiorsen – C/Mosjonist
6. 7 – Arne Berg (SMCK) – C/Mosjonist
7. 8 – Kristoffer O. Engeland – (SMCK) – C
8. 9 – Rudi Eidhammer – (SMCK) – C
9. 10 – Hannah Marie Arnegard (SMCK) – C
10. 14 – Arne Johan Torvik – C/Mosjonist
11. 17 – Thomas Sømarken (SMCK) – C/Mosjonist
12. 24 – Per Katzenmaier (SMCK) – Classic Forgotten Era >251
13. 25 – Daniel Myrslo (SMCK) – C/Mosjonist
14. 28 – Per-Gunnar Ekren (SMCK) – C/Mosjonist
15. 34 – Jim-Levi Berntsen (SMCK) – 250GP
16. 36 – Kurt Magne Heitmann – C
17. 86 – Stian Torp (SMCK) – C
18. 87 – Ivar Bjørgo (SMCK) – C/Mosjonist
19. 134 – Jostein Hansen (SMCK – Mosjonist
20. 201 – Svein Ivar Slaaen (SMCK) – Mosjonist
21. 265 – Torstein Bondal – C
22. 311 – Frank Rygge (SMCK) – C
23. 922 – Øystein Søraas – C/Mosjonist

9 ledige plasser


GRP 5 – MCS / SIDEVOGN:

22 ledige plasser


SUPERMOTO:
1. xx – Gunnar Hoel – Elite
2. xx – Svein Magne Setså – Open
3. xx – Lars-Ole Aamodt – Open
4. xx – Jørgen Fossheim – Open

Maaaaasssse ledige plasser


MINI MOTO:
1. xx – Romeo Nylænder

Maaaaasssse ledige plasser