INFORMASJON OM DesemberKåsan 2023 – ENDURO!

Hei alle sammen – deltakere og funksjonærer!

Det skal ikke være lett.

Da har vi stått på og jobbet for å få dette arrangementet på plass og gjennomført, men nye utfordringene oppstår.  

Solør MCK har hatt en helt klar ambisjon om at dette arrangementet SKAL avvikles! Uansett hvor mange deltakere som er påmeldt.

Dessverre er det været/kulda som denne gangen setter en stopper for det planlagte løpet lørdag 2/12-2023 – DesemberKåsan 2023.

Dermed UTSETTES arrangementet med bakgrunn i Force Majeure da Spesialreglementet ENDURO pkt. 14 side 10 sier at ved kulde lavere enn minus 15 grader tillates ikke aktivitet, men at leder arrangement kan gjøre unntak dersom utformingen av traseen tillater det. Her snakker vi om helse og sikkerhet for utøverne og ikke minst funksjonærer! Vi er jo kjent med at løypene på Haslemoen er lette og raske. Altså resulterer det i enda kaldere pga. farten.

Definisjon Force Majeure:

Force Majeure een uforutsett hendelse som ikke kan avverges, for eksempel brann, krigsutbrudd, naturkatastrofe, ekstreme værforhold, streik og lignende. Force Majeure kan etter omstendighetene frita for oppfyllelse av kontraktsforpliktelse.)

Etter masse telefoner med ledende funksjonærer og klubbens styre, samt grenleder enduro og juryleder har klubben tatt en endelig avgjørelse om at arrangementet utsettes til senere.

Klubben kan ikke ta sjansen på at deltakere drar den lange veien til Haslemoen og kanskje ikke får kjørt.

Endelig avgjørelse er tatt og informasjon kommer altså nå i form av e-post til hver og en av dere og info på nettside og Facebook.

All innbetalt startavgift blir refundert umiddelbart.

Til informasjon har Offroadgruppa bestemt at det neste helg, lørdag 9/12, vil bli holdt åpent for trening dersom kuldegrensen ikke overstiges.

Da vil det være tidstrening i de samme løypene som var planlagt til løpet (så ta med transponder hvis ønskelig) og det blir vanlig treningsavgift.

Solør MCK er de første til å beklage dette, og vi håper på forståelse for denne kjedelige avgjørelsen. Det er deres helse og sikkerhet som prioriteres!

Tipper du? Da kan du støtte oss uten at det koster deg ett øre.
LINK: Vil du gi din grasrotstøtte til SOLØR MOTORCYKKELKLUBB?
Dette vil da komme deg som utøver tilgode, siden dette sikrer driften, og holder medlemskontigent og startkontigenter nede!