2 MILLIONER treff!

Siden nettsiden til Solør Motorcykkelklubb ble etablert den 20. januar i 2004 har vi i dag, den 28. september 2011, passert 2 000 000 – 2 MILLIONER besøk!

Siden årsskifte har det pr. i dag vært over 753 000 besøk på 43 uker eller 10 måneder.
Dette gir et månedlig besøk på om lag 75 300, noe som gir et ukentlig besøk på over 17 500, og daglig over 2 500 i gjennomsnitt.

Sammenlignet med 2010 er dette nesten en dobling av daglige besøk, hvor vi hadde om lag 1 350 innom klubbens side.

I 2009 var det et snitt på over 20 000 besøk pr. måned eller nesten 700 pr. dag, mens det i 2008 var et snitt på om lag 8 650 besøk pr. måned eller i snitt et daglig besøk på ca 290!

Dette er jo bare rett og slett IMPONERENDE, og vi er stolte over denne interessen for klubbens nettside. Noe rett må vi da gjøre her også.