09.09.2008 – Motocrossaktiviteten på Haslemoen er i gang igjen!

Motocrossaktiviteten på Haslemoen er i gang igjen!

Etter lengre tids uoverensstemmelser om motocrossbanen på Haslemoen har Våler Kommune (VK) og Norges Motorsportforbund (NMF) skåret igjennom og bestemt at banen SKAL brukes, og at Solør MCK (SMCK) og Haslemoen MK (HMK) skal dele kjøretiden likt.

Solør MCK kjører på oddetallsuker (uke 33 – 35 – 37 – 39 – 41 – 43 – 45 – 47 – 49 – 51)
og Haslemoen MK på partallsuker (uke 32 – 34 – 36 – 38 – 40 – 42 – 44 – 46 – 48 – 50 – 52).

SMCK har ansvaret for kostnadene med vanningsanlegget og vanning av banen, mens HMK har ansvaret for kostnadene med preparering av banen.

Førere fra begge klubber kan trene hos hverandre, og det gjelder samme pris for SMCK-kjørere på HMK sine treninger og motsatt. Treningsavgift for SMCK- og HMK-medlemmer er KR 40,-, mens ikke-medlemmer betaler KR 80,- pr. treningskveld.

ÅPNINGSTIDER:
Mandag: 1700 – 2100
Onsdag: 1700 – 2100
Lørdag: 1100 – 1700

Nedenfor er avtalen gjengitt i sin helhet.

AVTALE MELLOM VÅLER KOMMUNE OG NORGES MOTORSPORTFORBUND OM TILRETTELEGGING FOR AKTIVITET PÅ MOTOCROSSBANEN PÅ HASLEMOEN

Våler kommune og Norges Motorsportforbund er opptatt av at det skal komme i gang aktivitet på motocrossbanen på Haslemoen så fort som mulig.

Det vises til at banen er godkjent av NMF for Solør MC Klubb. Forbundet legger derfor denne godkjenningen til grunn og forutsetter at Solør MC Klubbs bane- og arrangementsforsikring gjelder for den aktivitet som skal foregå på området.

Haslemoen Motorsportklubb gis anledning til å disponere banen halvparten av den tiden som er tilgjengelig for aktivitet der. De to klubbene bes komme til enighet om disponering av trenings-/aktivitetstiden innen 16. juli 2008. Dersom ikke annen enighet oppnås fastsetter Våler kommune og NMF aktivitets- og treningstider som byttes annenhver uke mellom de to klubbene.

Tilgjengeligheten til banen skal være størst mulig for aktive motorsportutøvere. Det vil blant annet si at klubbene har åpning for utleie av treningstid på like vilkår for hverandre og for utøvere fra andre klubber.

De to klubbene forplikter seg til å holde området i orden og rette seg etter de lover og bestemmelser som gjelder for motorsportaktivitet gjennom medlemskap i Norges Idrettsforbund og Norges Motorsportforbund.

Løpende vedlikehold og utvikling må avtales mellom klubbene. Kostnader og ansvar deles.

Det etableres en DRIFTSSAMARBEIDSGRUPPE som består av:

• 1 representant oppnevnt av Våler kommune
• 1 representant oppnevnt av Solør MC Klubb
• 1 representant oppnevnt av Haslemoen Motorsportklubb

Spørsmål vedrørende driften løses i driftssamarbeidsgruppen. Dersom det oppstår tvister tiltrer 1 representant oppnevnt av NMF driftssamarbeidsgruppen med sikte på å finne løsninger innenfor gruppen.

Avtalen gjelder til 31.12.2008 og kan fornyes på årsbasis dersom samarbeidsforholdene ikke løses på annen på måte.

Våler/Drammen, den 4. juli 2008

For Våler kommune
Kjell Konterud
Ordfører

For Norges Motorsportforbund
Roy N. Wetterstad
Generalsekretær

Vilkårene i avtalen tiltres:

For Solør MC Klubb
Terje Granheim
Leder

For Haslemoen Motorsportklubb
Roy Holseter
Leder