Valg på Seksjonsårsmøte for Snøscootersport!

Valg på Seksjonsårsmøte for Snøscootersport!

Det er i helgen gjennomført sekjsonsårsmøte for sekjon Snøscootersport og følgende ble valgt inn i styret

Seksjonsstyreleder: Odd Georg Østbyhaug
Nestleder: Bente Kirkhus

Grenleder snøscootercross: Ann Lund
Vara: Bjørn Øyvind Sæteren

Grenleder snøscooterdrag: Ann Kristin Masternes
Vara: Dan Roger Andersen

Leder Snøfor/Touring: Jon Olav Alstad
Vara: Foreløpig ikke valgt


Hentet fra www.nmfsport.no (08.11.2010)