11 – Solør MCK inviterer til lisenskurs 2 i roadracing – august 2018