Invitasjon ”Solørsliter’n 2013” – NORGESCUP 4 – FINALE – Haslemoen lørdag 31. august!

Påmelding: SENEST innen fredag 16. August 2013, kl 23.59
Påmelding skjer via NMFs system på www.nmfsport.no eller direkte til arrangørklubben på denne linken; https://www.solormcklubb.no/vis_pamelding.asp?hvilkenID=100

Påmelding løpsdagen: Innsjekk kommer til å være åpen fredag 30. August: kl 18:00 -20:00 og lørdag 31. August: kl 08:00 -12:30

Teknisk kontroll: Teknisk kontroll kommer til å være åpen fredag 30. August: kl 18:00 – 20:00 og lørdag 31. August: kl 08:00 -12:30

Startrekkefølge: Fellesstart klassevis med ETT minutt mellom klassene.

Tidtaking: All tidtaking foregår med AMB-system (Mylaps)!

Startavgift: Alle NC-klasser: NOK 600,-. C-klasse: NOK 300,-. Ungdomsklasse: NOK 300,-.
Innbetales til arrangørklubben SENEST 15. dager før – fredag 16. August til
konto 1913.10.28582. HUSK å merke innbetalingen med navn og startnummer!

Etteranmeldingsavgift: Betales ved innsjekk dersom det er ledig plass i klasse. NOK 100,-,

Premiering: De TRE beste i ALLE klasser med unntak av Ungdomsklassen hvor ALLE blir premiert.

PM: Ett PM med de endelige sluttinstruksjoner blir slått opp og utdeles ved innsjekk i sekretariatet / Race Office.

Premieutdeling: Etter protesttidens utløp. De TRE beste i alle klasser. Alle i ungdomsklassen.

Protesttid: Protester leveres skriftlig innen 30 minutter etter at resultatene er oppslått på resultattavla. Protesten skal ha vedlagt et protestgebyr.
I henhold til NMFs Sanksjonsreglement pkt. 13 er protestgebyret NOK 2 000,-.

Ansvar: All deltakelse skjer på eget ansvar.
NMF, Solør Motorcykkelklubb og løpsledelsen frasier seg alt ansvar for under konkurransen inntrufne skader, ulykker og sabotasje mot banen.

Avbud: Avbud SKAL meddeles arrangøren på e-post post@solormcklubb.no

Informasjon / opplysninger: +47 990 42 580 – E-post: roy@solormcklubb.no (Roy ÖWRE) eller +47 906 50 375 – E-post: marianne@solormcklubb.no (Marianne Å. BRANDETT)

Dette løpet arrangeres i full overensstemmelse med FIMS internasjonale løpsreglement (SC), NMFs nasjonale konkurransereglement (NKR), spesialreglementet for enduro spesial, samt tilleggsreglene som er godkjent av NMF.