Informasjon om ÅRSMØTE 2014 og PREMIEGALLA 2013!

Informasjon om ÅRSMØTE 2014 og PREMIEGALLA 2013!

Da har klubbstyret bestemt dato for ÅRSMØTE 2014 og PREMIEGALLA 2013.

Dette blir arrangert lørdag 8. februar 2014 med start årsmøte kl 16.00 og premiegalla ca kl 17.30.

Sted blir forhåpentligvis Heia Hotell i Våler, men dette er ikke bekreftet.
Info om dette kommer ut sammen med den offisielle innkallingen/invitasjonen.